GLAS – STOF – PAPIR
Naturmøde-udstilling 2023 med KAREN LISE KRABBE - HELLE BASLUND – JENS BOHR

Kunst på Fyret ønsker med denne udstilling at være en aktiv del af Naturmødet i Hirtshals.
Torsdag den 11 maj - søndag den 14. maj
Åben hver dag mellem kl. 13.00 og 17.00

Karen Lise Krabbe:
Helle Baslund billed

 ”I alle mine glasmagerår er det materialet og dets sammensætning, der har bevæget mig og bestemt udtrykket i de ‘færdige’ værker. I begyndelsen var det glas og silikater, jeg dannede til nye kompositmaterialer, og de seneste år (fra ca. 2014) har jeg inddraget biomaterialer, bl.a. tang. Ikke før sete materialesammensætninger rører ved noget grundlæggende i vores eksistens, og det nye perspektiv i nyt ’stof’ tilskynder os til at gentænke muligheder for vores liv og praksis, ikke mindst når forgængelige materialer møder de ’evige’. ” 

 

 

Helle Baslund:
Karen Lise Krabbe billed”Planteprint ” - en teknik, hvor jeg tager direkte aftryk af plantedele på stof . Med de enklest mulige hjælpemidler udnyttes planternes indhold af garvesyre og farvestoffer, evt hjulpet på vej af lidt rustent vand. Plantedelene rulles ind i genbrugt bomuld eller hørstof og koges . Altså et 1 - 1- aftryk af den tilstedeværende natur på indsamlingsstederne. Nogen af værkerne er stedsspecifikke f eks "Gabet", "Slipshavn", "Chelva, Spanien"
Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på den smule natur vi har tilbage, bevidstgøre os om den truede mangfoldighed, og medvirke til påskønnelse af eksistensen, skønheden, forgængeligheden .
Farverne kan både være voldsomme, tyste og sarte og illustrerer på den måde det vilde, det skrøbelige og det omsorgskrævende ved mange af naturens organismer.
Jeg efterstræber ikke det naturalistiske direkte genkendelige aftryk, men derimod transformationen der sker i farveprocessen, det kaos der kan forekomme og de poetiske udsagn der opstår mellem vækster, vand og vilje !
Jeg viderebearbejder aftrykkene ved evt at sy stykker ovenpå hinanden, og supplere med små tilføjelser der støtter helheden, felter klippet af plantefarvet stof og broderet på printet med garner farvet undervejs i processen .
Jeg har altid botaniseret: det vil sige artsbestemt, samlet, tegnet, tørret, flettet, presset, spist – og opdagelsen af planteprintet forener mange af disse passioner .

Jens Bohr:
Jens Bohr billedDet er træer – de kommer fra forskellige steder, ture i Danmark mest.
Det er grafik trykt på papir. Højtryk - Træsnit - nok den ældste form for grafik, der snittes væk alt det der ikke skal have farve, og overfladen valses ind og trykkes. Plantryk - Litografi -, der tegnes med fedtet stift eller tusch på sten der fugtes og valses ind så alt det der er tegnet får farve.
Mokulito – litografisk teknik hvor der tegnes på træ i stedet for sten. En lidt eksperimenterende form der giver overraskende resultater.
Mit fokus her i Hirtshals er træer – de træer der væltes så mange af i disse år til skade for os alle.
Det hele er både leg og alvor. Jeg prøver at give videre mest min til tider overraskende oplevelse af naturen - træer - livet. Der er ingen motorsave i min billedverden.

Støt Hirtshals Fyr

Vær med i Støtteforeningen

Image

Hirtshals Fyr

© 2023, Way2ShortCut I/S

Adresse.

Hirtshals Fyr
Fyret 2
9850 Hirtshals

Kontakt.

Hirtshals Fyr Fond
Fyret@hirtshals-fyr.dk
Fyret: +45 61 28 18 62
Formand: Kurt Bærentsen +45 25 27 10 50
CVR-NR. 31 40 29 21

Kontakt.

Støtteforeningen Hirtshals Fyr
Stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk
Formand: Peter Jensen +45 40 14 71 38
CVR-NR. 34 75 64 49