Sten på stranden

Hirtshals klint er i geologisk forstand unik. Det er det eneste sted i landet, hvor ishavsleret – ældre yoldialer – fra den mellemste del af sidste istid, er blottet i store profiler. Leret indeholder fossilførende blokke, der stammer fra den yngste del af juratiden. Disse blokke, der er kendt under navnet ”Hirtshals-blokke”, kan indeholde fossilt træ, muslinger, snegle og ammonnitter.
Fra resterne af den ovenliggende moræne falder en mængde sten ned på stranden. Iblandt disse findes mange såkaldte ledeblokke, som især stammer fra Osloområdet, Dalarne og det mellemste Sverige, men stenselskabet rummer også blokke fra så fjerne egne som Ålandsøerne, Østersøens bund samt Småland.

Har du spørgsmål om sten på stranden kan du stille dem her og Henrik vil med glæde besvare dem.

Ingen spørgsmål fundet.

Brevkasse login

fyrluf4s