indkoersel Fyret

04-2008 Otte danske fyrtårne i samarbejde

Fyrtårne i samarbejde

Bestyrelsen bag otte danske fyrtårne finder sammen for at anvende hinandens erfaringer og evt. markedsføre sammen

Hirtshals, onsdag den 9. april 2008

Allerede inden Hirtshals Fyr Fond har overtaget fyretablissementet er bestyrelsen kommet i kontakt med bestyrelserne for andre af landets smukke fyrtårne.

Otte danske fyr er på vej til at etablere et netværk, hvor man er parat til at dele erfaringer og hvor man kan samarbejde om at gøre opmærksom på de markante bygningskomplekser.

Inden for den nærmeste tid samles repræsentanter for fyrene på Bovbjerg Fyr, hvor der skal udarbejdes retningslinier og laves aftaler om et mere formaliseret samarbejde.

De otte, der sætter hinanden stævne, er Bovbjerg Fyr, Nakkehoved Fyr, Hanstholm Fyr, Lodbjerg Fyr, Lyngvig Fyr, Blåvandshuk Fyr, Baagø Fyr og Hirtshals Fyr.

Bestyrelserne bag de otte fyr arbejder alle på at skabe nye aktiviteter og ny identitet til fyrtårnene efter at fyrmestrene er flyttede.

Nogle af de spørgsmål, der skal drøftes på mødet i Bovbjerg, er samlet markedsføring af fyrtårnene ud over nærområderne, fælles projekter som f.eks. kontakt til fyrtårnsnetværk i andre lande. 

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram