indkoersel Fyret

jul2021

10-2008 Realdania støtter undersøgelse

02. oktober 2008

I snart 150 år har Hirtshals Fyr kastet lys over havet og været af væsentlig betydning for den tætte søgående trafik og de mange fiskefartøjer i Skagerrak. Fyret er nu overtaget af en lokal fond, der vil sikre Hirtshals Fyr og omgivelserne i fremtiden.

Hirtshals Fyr har stadig sin store betydning, og i dag er det ikke kun for søfarten. Lokalbefolkningen og de mange turister, der besøger det nordvestlige hjørne af Danmark, benytter i vid udstrækning det 35 meter høje fyrtårn som udflugts- og oplevelsesmål. 

Læs mere her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram