indkoersel Fyret

jul2021

05-2009 Beretningen fra støttefor. generalfors

Generalforsamling i Støtteforeningen Hirtshals Fyr den 19. maj 2009

Søtteforeningen Hirtshals Fyr har holdt sin første årlige generalforsamling. Den fandt sted i lokalerne i Fyrmesterhuset, og der var god tilslutning.

Bestyrelsens beretning:
For knapt et år siden blev der – på initiativ af Hirtshals Fyr Fond – indkaldt til møde med det formål at få etableret en støtteforening.
Det stod hurtigt klart, at der her var noget, som havde lokal interesse. Det vidnede fremmødet om.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forsøge at få noget sat i gang på Fyret.
Lige pludselig ar vi en bestyrelse, som fik lavet nogle vedtægter og fik foreningen stiftet.
Men ingen forening uden medlemmer. Medlemshvervning blev vores første udfordring, og endnu engang viste den lokale opbakning sig. Medlemmerne strømmede til.
Fyret blev åbnet for adgang. Fonden skulle bruge billetsælgere, og det blev ikke noget problem. Igen kom den lokale opbakning til udtryk.

Læs mere her                        Se regnskaber her 

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram