indkoersel Fyret

jul2021

08-2009 Beretning og regnskab 2008

Beretning Hirtshals fyr Fond 2008

- et forrygende år på Hirtshals Fyr 

Den 30. april 2008 blev nøglerne til Hirtshals Fyr afleveret til Hirtshals Fyr Fond.
Farvandsvæsenet kom med nøglerne, afleverede dem til Hjørring Kommune, som straks sendte dem videre til Hirtshals Fyr Fond. Den 1. maj kunne fonden så lukke sig ind og tage fat på opgaven med at sikre fyret en såvel etisk som æstetisk fremtid.

For at egnens fornemste kulturarvsmonument kunne komme på lokale hænder, var det nødvendigt, at staten først solgte fyretablissementet til Hjørring Kommune, som herpå solgte videre til Hirtshals Fyr Fond. Prisen var 3 mill. kr. Forud for denne handel var der gået et udvalgsarbejde, som blev indledt med et møde den 3. januar 2007. 

Læs hele beretningen og regnskab her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram