indkoersel Fyret

jul2021

11-2009 Maskinhus og garage malet

11-2009 Maskinhus og garage malet

Fyrets Vedlighold er langt fra gået i vinterhi. Der er, efter sommerens fornemme tu- rist-rykind, en livlig aktivitet med at pynte bygningerne op, så de tager sig pænt ud til sæsonen 2010.

Maskinhuset og garagen trængte til en omgang maling. Begge bygninger er udsat for det barske vejrlig, og det kunne ses. Den hvide maling på såvel maskinhus som gara- ge var skallet af i store områder, ligesom træværket var præget af saltstormene fra vest.

Malingsfirmaet Nordsjö Farver og malerfirmaet Jørgen Jeppesens efterfølger i Hirtshals har sponsoreret maling og grej til det store arbejde, som altså er udført af Fyrets Ved- ligehold. 

Læs mere her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram