indkoersel Fyret

jul2021

12-2009 Hirtshals Fyr med i Bjæsken 2009

12-2009 Hirtshals Fyr med i Bjæsken 2009

Tårnhøj succes

Hirtshals Fyr bugner – Tilstrømningen af gæster i årets løb har været så stor, at man kunne frygte, at det ville være svært at fordøje succesen. Der har dog ikke været

forstoppelse i røret.

- Det havde nok været nemmere at komme til fra søsiden... 

Læs mere her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram