indkoersel Fyret

jul2021

03-2010 Fugletur ved Hirtshals Fyr

03-2010 Fugletur ved Hirtshals Fyr 

Morgenoplevelse ved Hirtshals Fyr

Bjerganden er en almindelig gæst på træk i vort område. Den lever ved søer og vandhuller på fjeld og i tundra. På træk her i landet henter bjerganden sin føde - muslinger, snegle, ledorme, in- sekter, krebsdyr – ved vore ky- ster.

En god oplevelse venter de morgenduelige, der tager mod invitationen til en Fuglketur på Hirtshals Fyr søndag den 16. maj. Allerede kl. 06 går turen ud i terrænet ved fyrtårnet. Støtteforeningen Hirtshals Fyr inviterer på Fugletur.
- Der kan ses rigtig mange forskellige fugle omkring Hirtshals Fyr, siger ornitolog Kurt Pren- tow, der er guide og fortæller på morgenturen.

- Det skyldes blandt andet, at fuglene på deres træk især følger kysten, og det gælder både landfugle og havfugle.
Mange trækfugle har her i maj travlt med at komme nordpå til Norge, Sverige, Finland og Rus- land.

Læs mere her

Se plakaten her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram