indkoersel Fyret

jul2021

05-2010 Tågehornene hjemme igen

05-2010 Tågehornene hjemme igen..

Et klenodie for Hirtshals Fyr er kommet på plads. Fyrets første sæt tågehorn – monteret i den første tågesignalstation, der blev oprettet i 1877 – står nu blankpudsede i fyrets maskinhus.
Et større efterforskningsarbejde vedrørende tågehornene er sat i gang. Det ty- der på, at de enorme kobberhorn var i brug indtil 1958. Da blev et nyt hus med nye sirener lige syd for fyret taget i brug. 

Tågehornene har siden 1958 været på forskellige lokationer i Hirtshals- området.

Læs mere her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram