indkoersel Fyret

jul2021

05-2011 Generalforsamling i Støtteforeningen

05-2011 Generalforsamling i Støtteforeningen

Aktivt år i støtteforeningen

Støtteforeningen Hirtshals Fyr fik ny kasserer på årets velbesøgte generalforsamling

Interessen for Hirtshals Fyr er stadig stigende, og der er samtidig en tiltagende aktivitet i Støtteforeningen Hirtshals Fyr. Det kom tydeligt til udtryk i den beretning formanden Ole Wad aflagde på foreningens generalforsamling, der havde et halvt hundrede deltagere.

Det er støtteforeningens tredje generalforsamling, og i året siden sidste generalforsamling er der holdt syv bestyrelsesmøder, sagde formanden Ole Wad i sin beretning.
‐ Foreningen har i årets løb bl.a. hold kunstudstilling, keramikudstilling, port 2010 – en udstilling med lyskunst ude i bunkerområdet. Der har været guitarkoncert, fugletur og der arbejdes med en stenudstilling med guidede ture. 

Læs mere her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram