indkoersel Fyret

jul2021

05-2011 Sten med historie

05-2011 Sten med historie

Sten og geologi på Hirtshals Fyr

Stenselskabet ved Hirtshals Klint er i geologisk henseende unikt. Udover et utal af spændende blokke fra Oslo-området, Dalarne, Mellemsve- rige, Østersø-området og Ålandsøerne, som er ført til Nordjylland af isen i istiderne, findes de ret sjældne forsteningsførende ”Hirtshals- blokke”, som kun findes i større målestok på denne lokalitet.

Et udvalg af disse spændende sten præsente- res på en udstilling på Hirtshals Fyr fra lørdag den 30. april til søndag den 22.maj. Udstillingen arrangeres af Vendsyssel Stenklub i samarbejde med Støtteforeningen Hirtshals Fyr. 

Læs mere her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram