indkoersel Fyret

jul2021

09-2011 Fyrets Historie bringes på plads

09-2011 Fyrets Historie bringes på plads

Hirtshals Fyrs 150-årige historie skal nu samles

Den 1. januar 2013 er det 150 år siden, at der for første gang blev tændt lys i Hirtshals Fyr.
Fyrtårnet, bygningerne og installationerne på fyretablissementet har en spændende historie at fortælle, og den opgave er historieudvalget i Støtteforeningen Hirtshals Fyr gået i gang med.

Det er et omfattende arbejde, når der skal indsamles effekter og fremskaffes dokumenter, tegninger og øvrige papirer, som dokumenterer og belyser historien. 

Læs mere her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram