indkoersel Fyret

jul2021

04-2012 Generalforsamling i støtteforeningen

04-2012 Generalforsamling i støtteforeningen

Et solidt år i støtteforeningen

34 deltog i foreningens generalforsamling, hvor der blev aflagt et nydeligt regnskab og valgt ét nyt bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingen i Støtteforeningen Hirtshals Fyr tirsdag den 24. april blev endnu et hyggeligt arrangement i støtteforeningen, der i dag tæller 322 medlemmer. 34 af dem var mødt til generalforsamlingen, hvor formanden, Ole Wad, bød velkommen.

Tidligere erhvervschef Jørn Munk blev valgt til ordstyrer, og han satte straks gang i dagsordenen.

Læs mere her 

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram