indkoersel Fyret

04-2013 Generalforsamling i Støtteforeningen

Generalforsamling i Støtteforeningen.

Støtteforeningen nærmer sig støt 400 medlemmer

Aktivt år i Støtteforeningen Hirtshals Fyr – og 2013-program med flere aktiviteter

Opbakningen til Hirtshals Fyr via Støtteforeningen Hirtshals Fyr bliver stadig mere markant. Det frem- gik af den bestyrelsesberetning næstformanden Mogens Mortensen aflagde i formand Ole Wads fravær.

Støtteforeningen tæller nu 384 medlemmer og er altså godt på vej mod de 400. Ved generalforsam- lingen i 2012 var medlemstallet 321. Det er således en fremgang på 20 procent og fortsætter fremgan- gen i det tempo passeres de 400 altså her i 2013.

Læs mere her. 

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram