indkoersel Fyret

12-2013 Gave på 1 mio. kr. til tag

12-2013 Gave på 1 mio. kr. til tag.

Den A. P. Møllerske Støttefond bevilger 1 mio. kr. til Hirtshals Fyr

Denne fornemme gave til forskønnelse af de tidligere beboelsesbygninger og mellembygninger ved Hirtshals Fyr, der i øvrigt fungerer som en ”uhyggelig” kulisse i TV 2’s 2013-julekalender ”Tvillingerne og Julemanden”, betyder, at Hirtshals Fyr Fond nu har finansieringen af et større forskønnelsesarbejde på plads.

Med ny tagbeklædning af naturskifer fjernes indtrykket af ”julekalender-uhygge” totalt, og fyretablissementets beboelsesbygninger kommer til at fremstå endnu smukkere og renere i linjer og materialekvalitet.

Læs mere her.

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram