indkoersel Fyret

04-2014 Generalforsamling i Støtteforeningen

2014 Generalforsamling i Støtteforeningen.

Stabil fremgang i medlemstallet

Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013

398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke det runde tal 400 blev passeret inden generalforsamlingen i foreningen, der blev holdt i Kaffestuen på Hirtshals Fyr torsdag den 24. april.
Nogle medlemmer er faldet fra, men der er kommet nye til, så der netto er tale om en stigning på 14 medlemmer.

Traditionen tro blev det en såvel rolig som hyggelig generalforsamling, der havde samlet 25 medlemmer. 

Læs mere her.

 

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram