Fyr historie og fakta

To gange i minuttet sender det roterende linsespej lysstrålen 360 grader rundt.
Lyset fra glødelampen i Fyrets top, kan ses ca. 25 sømil fra land.
Maskinhuset er forsynet med en nødstrømsgenerator, som førhen leverede strøm til Fyret ved strømudfald.

Image

Fyr historie

Hirtshals Fyr blev tændt for første gang den 1. januar 1863. Det blev bygget i Kong Frederik den VII’s regeringstid, og kongens monogram pryder tårnet lige over indgangsdøren.

Byggeriet varede 2½ år. Projekteringsarbejdet startede efter ministeriel ordre af 20. februar 1859 om udførelse af tegninger til et fyranlæg ved Hirtshals.

Fyret er opført på et fundament af beton og granit. Selve tårnet er bygget i røde mursten beklædt med hollandske klinker. Fyrvæsnet havde selv ansvaret og ledelsen af projekteringen og bygningsarbejdet.

I 1896 blev tårnets klinker kalket grå og siden 1960 har tårnet haft det udseende det har i dag. Fyret var fra starten forsynet med fast linseapparat og roterende forstærkningsprismer.

Fyrtårnet er 35 m. højt og fokushøjden er 57 m. I 1914 blev der monteret en glødenetsbrænder til petroleum og fyret blev ændret til at udsende fast lys med blink.

I 1939 blev der ført elektricitet til fyret, som herefter benytter elektrisk pære som lyskilde. I 1973 blev fyret automatiseret og er stadig i drift. Mere om danske fyr: http://fyrtaarne.dk/ 

Beskrivelse af Fyretablissementet i 1863 - beskrivelse
Hirtshals Fyr 1862 - til i dag - beskrivelse
Historiske billeder af fyret - se her
Hirtshals Fyr i årstal - se her
Kanonlavetten renoveret - læs om kanonen - se her

Image

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

Image

Området omkring Fyret

Hent .pdf udgave ved klik på kortet
Image

Fyretablissement Hirtshals er placeret på to matrikler nr. 20 d Horne by, Hirtshals, og 21 f Horne by, Hirtshals. Matriklerne er beliggende Fyret 2, 9850 Hirtshals.
Sammenlagt dækker de et område på 144.000 kvadratmeter. Det svarer til ca. 26 tdr. land eller 14,4 hektar.
En meget stor del af området er dækket af bunkere – 10. batteri - fra 2. verdenskrig. Der er i alt 70 bunkere, hvoraf 54 er udgravet. Og så er der 3,5 km løbegrave. Bunkermuseet ved Hirtshals Fyr er Fyr fondens ejendom. Rundvisning varetages af Vendsyssel Historiske Museum
Det er ikke blot på de to fyr-matrikler, man finder bunkere i området. Langt ind på nabogrundene, er der bastante anlæg.
Som det kan ses af luftfoto med indtegnet matrikelkort, er en stor del af matriklerne havnet på stranden og endda et stykke ude i havet.

Hvor mange af Hirtshals Fyr’s kvadratmeter, man kan færdes tørskoet på, er således ikke nøjagtigt opmålt, men det er klart at havet gennem årene- ligesom mange andre steder på kysten - har været hård ved området.

Hirtshals Fyrs område er gennem årene – ligesom arealer mange andre steder ved kysten – skrumpet ind eller rettere sagt ”skyllet ud”.

Video af Hans Ravn

Vestkystfyrene

Vi har etableret et netværk med disse fyrtårne.

Her udveksler vi erfaringer, samarbejder om flere praktiske ting og yder en fælles indsats for at gøre opmærksom på vore markante bygninger, deres historie og kulturhistoriske værdi.

I fyrtårnsnetværket bliver der arbejdet på at etbalere internationale kontakter.

Vestjyske fyrtårne - følg Nordsøruten og besøg dem alle - i bil, på cykel eller på gåben - fra Skagen i nord til Blåvand i syd:

Image

Støt Hirtshals Fyr

Vær med i Støtteforeningen

Image

Hirtshals Fyr

© 2023, Way2ShortCut I/S

Adresse.

Hirtshals Fyr
Fyret 2
9850 Hirtshals

Kontakt.

Hirtshals Fyr Fond
Fyret@hirtshals-fyr.dk
Fyret: +45 61 28 18 62
Formand: Kurt Bærentsen +45 25 27 10 50
CVR-NR. 31 40 29 21

Kontakt.

Støtteforeningen Hirtshals Fyr
Stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk
Formand: Peter Jensen +45 40 14 71 38
CVR-NR. 34 75 64 49