Hirtshals Fyr Fond

  • Fonden stiftes i april 2008.
  • Stifterne er Hirtshals Strømforsyning Holding amba og Initiativfonden for Hirtshals og Omegn.
  • Fondskapital ved stiftelsen 4. mill. kr. hvoraf 3 mill. kr. er anbragt i ejendommen Hirtshals Fyr.
  • Fondens formål er ifølge fundatsen at eje, bevare og forestå driften af Hirtshals Fyr. Det skal sikres, at der fortsat er uhindret, offentlig adgang til området, og at der i videst mulige omfang holdes åbent til selve fyrtårnet.
  • Hirtshals Fyr Fond ønsker et udbygget samarbejde med Bunkersmuseet, der drives af Vendsyssel Historiske museum, ligesom fonden bestræber sig på et bredt samarbejde med relevante interessegrupper og borgerne i Hirtshals i det hele taget.

 

 

fShare
0

arildskov

Guidede stenture i 2019

 

Geologiens dag 2019
Kommer senere, dato er endnu ikke planlagt.